Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności ujawnia praktyki dotyczące prywatności obowiązujące na stronie pytesusa.com. Niniejsza Polityka prywatności opisuje prawa i wybory dostępne dla osób fizycznych w odniesieniu do ich informacji.

Spis treści

· Od kogo zbierać informacje

· Zbieranie informacji

· Jak i dlaczego przetwarzamy te informacje?

· Jak i komu udostępniamy te informacje

· Twoje zastrzeżone prawa do twoich informacji

· Bezpieczeństwo Twoich informacji

· Szczegółowe informacje dotyczące prywatności konsumentów z Kalifornii

· Zmiany w niniejszej Informacji o ochronie prywatności

Od kogo zbierać informacje

· Konsumenci powyżej 18 roku życia;

· Potencjalny/istniejący właściciel baterii;

· Odwiedzający stronę PYTESUSA.COM i/lub strony mediów społecznościowych;

· Użytkownik strony do nauki lub testu online PYTES;

· Jako uczestnik loterii, konkursu, promocji lub konkursu oferowanego przez PYTES, sam lub ze stroną trzecią („promocja”);

· Użytkownik portalu użytkownika PYTES i/lub aplikacji PYTES;

· Dystrybutor, przedstawiciel handlowy, instalator lub inna osoba zaangażowana lub zainteresowana dystrybucją i sprzedażą produktów PYTES.

Zbieranie informacji

Informacje, które przekazujesz nam za pośrednictwem Usługi lub w inny sposób, mogą obejmować:

· Biznesowe i osobiste informacje kontaktowe. Takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i fizyczny, numer telefonu, tytuł zawodowy, nazwa firmy, adres, miasto, województwo, kraj zamieszkania i kod pocztowy.

· Rejestracja i informacje o profilu. Takie jak nazwa konta internetowego PYTES, numer konta, zdjęcie, zainteresowania i preferencje.

· Informacja zwrotna lub korespondencyjna. Takie jak informacje, które podajesz, gdy kontaktujesz się z nami w sprawie pytań, opinii lub w inny sposób prowadzisz z nami korespondencję online.

· Treść, którą zdecydujesz się przesłać do Usługi. Takie jak tekst, obrazy, audio, wideo i podpisy cyfrowe, a także metadane powiązane z przesyłanymi plikami.

· Informacja o transakcji. Informacje podane w celu dokonania zakupu, takie jak dane karty płatniczej, numer konta finansowego i informacje rozliczeniowe, nigdy nie są gromadzone ani przechowywane przez PYTES, ale są przekazywane bezpośrednio zewnętrznym podmiotom przetwarzającym płatności, takim jak Stripe i Paypal.

· Informacje z korzystania z usług i produktów PYTES. Będziemy również gromadzić informacje o tym, jak i gdzie korzystasz lub kupujesz usługi i produkty PYTES, takie jak aktualny stan produktu (np. wersja oprogramowania/firmware), nazwa firmy instalatora…

· Informacje z ukierunkowanych żądań marketingowych. Możemy również kontaktować się z Tobą za pomocą ankiet, badań i analiz dotyczących Twoich konkretnych opinii lub opinii na temat naszych produktów lub transformacji energetycznej.

· Informacje z platform mediów społecznościowych. Możemy utrzymywać PYTESUSA.COM na platformach mediów społecznościowych, takich jak Facebook, LinkedIn, Google, YouTube i innych platformach. Gdy odwiedzasz lub wchodzisz w interakcję z naszymi stronami na tych platformach, polityka prywatności dostawcy platformy będzie miała zastosowanie do twoich interakcji oraz gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania twoich danych osobowych. Ty lub platformy możecie przekazywać nam informacje za pośrednictwem platformy, a my będziemy traktować takie informacje zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

· Informacje od innych stron trzecich. Możemy otrzymywać Twoje dane osobowe ze źródeł zewnętrznych, takich jak certyfikowany instalator PYTES, możemy udostępniać nam Twoje dane kontaktowe i dotyczące energii, jeśli wyraziłeś zainteresowanie poznaniem naszych produktów lub usług. Czasami możemy zbierać Twoje dane osobowe od instalatora na Twoje polecenie. Te polityki prywatności stron trzecich regulują udostępnianie przez nie informacji firmie PYTES i ich inne przetwarzanie, dlatego zalecamy skontaktowanie się z osobami trzecimi w celu uzyskania dalszych informacji.

· Pliki cookie i inne informacje zbierane w sposób zautomatyzowany. Plik cookie to fragment danych przechowywany na dysku twardym osoby odwiedzającej witrynę, który pomaga nam poprawić dostęp do naszej witryny i identyfikować osoby, które ponownie odwiedzają naszą witrynę. Na przykład, gdy używamy pliku cookie do identyfikacji użytkownika, nie trzeba będzie wpisywać hasła więcej niż raz, oszczędzając w ten sposób czas podczas korzystania z naszej witryny. Pliki cookie mogą również umożliwiać nam śledzenie i ukierunkowanie zainteresowań naszych użytkowników w celu zwiększenia komfortu korzystania z naszej witryny. Korzystanie z plików cookie nie jest w żaden sposób powiązane z żadnymi danymi osobowymi na naszej stronie. Inne informacje, które mogą być gromadzone automatycznie, mogą obejmować przeglądane strony lub ekrany, czas spędzony na stronie lub ekranie, ścieżki nawigacji między stronami lub ekranami, informacje o Twojej aktywności na stronie lub ekranie, czasy dostępu i długość dostępu.

· Inne informacje. Inne informacje, które możemy gromadzić, które nie są tutaj wyraźnie wymienione, ale które wykorzystamy zgodnie z niniejszą Polityką prywatności lub w inny sposób ujawniony w momencie ich gromadzenia.

Jak i dlaczego przetwarzamy te informacje?

· Aby przechowywać, usuwać lub anonimizować twoje informacje;

· Audyty, dochodzenia, rozstrzyganie sporów lub gwarancje, spory sądowe lub obrona roszczeń;

· Badania statystyczne, historyczne lub naukowe;

· Zgodność z prawem i/lub regulacjami.

· Dostarczać nasze produkty i świadczyć usługi za pośrednictwem certyfikowanego dystrybutora/instalatora PYTES w Twojej okolicy, aplikacji PYTES i/lub naszej społeczności internetowej;

· Przetwarzać pytania lub roszczenia gwarancyjne;

· Zaktualizuj oprogramowanie i/lub oprogramowanie układowe w urządzeniu;

· Uzyskiwać dostęp do systemu baterii w celu zapewnienia jego prawidłowej instalacji, działania lub rozwiązywania problemów, Wykrywania lub zapobiegania problemom/problemom związanym z bezpieczeństwem systemu baterii;

· Zaangażuj się w nasz portal użytkowników sieci, PYTES APP;

· Zarządzaj relacjami w celach marketingowych, takich jak utrzymywanie i promowanie kontaktu z Tobą;

· Zarządzanie kontem, w tym weryfikacja konta (tj. zapewnienie, że tylko Ty lub osoba przez Ciebie upoważniona ma dostęp do Twojego konta i informacji);

· Obsługa klienta i rozwój naszych produktów i usług;

· Wykonywanie i analiza badań rynkowych, wywiadów z klientami i strategii marketingowych, w tym strategii SHANGHAI PYTES ENERGY firm, do których należymy;

· Promocje oferowane Klientom PYTES;

· W przypadku dystrybutorów, przedstawicieli handlowych, certyfikowanych instalatorów PYTES lub innych osób zajmujących się dystrybucją i sprzedażą produktów PYTES, udostępnianie ich swoim klientom i innym zatwierdzonym partnerom PYTES w celu wzajemnej promocji.


Jak i komu udostępniamy te informacje?

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe innym wymienionym poniżej osobom za Twoją zgodą lub zgodnie z Twoimi instrukcjami w celu wypełnienia naszych zobowiązań lub umów wobec Ciebie lub spełnienia Twoich próśb.

· Oddziały. Każda firma będąca członkiem naszej firmy macierzystej Shanghai PYTES Energy Co., LTD., która może znajdować się poza lokalizacją użytkownika, jeśli jest to konieczne do wewnętrznych celów administracyjnych, strategii korporacyjnej, audytu i monitorowania, sprawdzania sankcji oraz badań i rozwoju.

· Instalatorzy i Dystrybutorzy. Możemy udostępniać Twoje dane instalatorom lub innym partnerom energetycznym w celu przedstawienia Cię i ułatwienia transakcji

· Inne osoby zajmujące się sprzedażą produktów PYTES. Instalatorzy i dystrybutorzy PYTES mogą udostępniać Twoje informacje na zasadzie ścisłej potrzeby i w odpowiednim celu biznesowym: klientom PYTES, innym certyfikowanym instalatorom i dystrybutorom PYTES, przedstawicielom handlowym lub innym zatwierdzonym partnerom PYTES zaangażowanym w dystrybucję i sprzedaż PYTES produkty.

· Sieci mediów społecznościowych i reklamodawcy. W zależności od Twoich preferencji marketingowych możemy udostępniać informacje sieciom społecznościowym (takim jak Facebook) i reklamodawcom, aby wyświetlać Ci nasze reklamy na innych platformach. Przykłady obejmują Twoje wizyty na naszej stronie internetowej, Twoje interakcje na naszej stronie internetowej, korzystanie z narzędzi Facebooka, takich jak Facebook Connect, oraz informacje zebrane z plików cookie lub podobnych technologii. Pozwala nam to mierzyć skuteczność naszych reklam, ulepszać nasze praktyki marketingowe i pomagać nam dostarczać Ci bardziej trafne reklamy. W przypadku tej kampanii jesteśmy wspólnym administratorem danych z tymi mediami społecznościowymi. Oznacza to, że musimy przekazać Ci to powiadomienie, ale jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw do ochrony danych, skontaktuj się bezpośrednio z tymi mediami społecznościowymi.

· Usługodawcy. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe firmom zewnętrznym i osobom fizycznym, które świadczą usługi w naszym imieniu lub pomagają nam w obsłudze Usługi (takim jak podmioty przetwarzające płatności, obsługa klienta, hosting, analityka, dostarczanie poczty e-mail, marketing, zarządzanie bazami danych, a także pozwolenia i przygotowywanie i składanie wniosków o rabat).

· Inni użytkownicy Usług i opinia publiczna. Możemy udostępniać funkcje, które umożliwiają udostępnianie informacji innym użytkownikom usług i produktów PYTES lub opinii publicznej w celu wymiany pomysłów i informacji lub komunikowania się w inny sposób.

· Doradcy zawodowi. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe profesjonalnym doradcom, takim jak prawnicy, bankierzy, audytorzy i firmy ubezpieczeniowe, jeśli jest to konieczne w ramach świadczonych nam profesjonalnych usług.

· Władze rządowe i podmioty prywatne. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe właściwemu organowi publicznemu, rządowemu, regulacyjnemu, nadzorczemu, śledczemu lub fiskalnemu w celu ochrony praw, zapobiegania oszustwom i bezpieczeństwa.

· Transfery biznesowe. Możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane w przypadku sprzedaży, przeniesienia lub innego udostępnienia części lub całości naszej działalności lub aktywów w związku z transakcją biznesową (lub potencjalną transakcją biznesową), taką jak zbycie, fuzja, konsolidacja, przejęcie, reorganizacji lub sprzedaży aktywów lub w przypadku upadłości lub rozwiązania.

*Gdy Twoje dane osobowe zostały przekazane spółkom należącym do globalnych spółek Pytes i/lub upoważnionym stronom trzecim zlokalizowanym poza Twoim krajem, podejmujemy środki organizacyjne, umowne i prawne, aby zapewnić, że Twoje dane są przetwarzane wyłącznie do celów wymienionych powyżej i że wdrożono odpowiednie poziomy ochrony w celu ochrony danych osobowych.


Twoje zastrzeżone prawa do twoich informacji

· Uzyskaj dostęp lub zaktualizuj swoje informacje. Jeśli zarejestrowałeś konto PYTES na PYTESUSA.COM, możesz przeglądać i aktualizować niektóre dane osobowe w swoim profilu konta.

· Zdecyduj, czy chcesz otrzymywać ukierunkowane reklamy i wiadomości marketingowe online, czy nie. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać od nas, możesz skontaktować się z nami bezpośrednio lub zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji marketingowych, odpowiadając STOP na naszą wiadomość marketingową. Nawet jeśli zrezygnujesz z otrzymywania od nas komunikatów marketingowych, możesz nadal otrzymywać komunikaty związane z usługami i inne komunikaty niemarketingowe. Nawet jeśli zrezygnujesz z reklam ukierunkowanych, nadal będziesz widzieć reklamy online, ale mogą one nie być dla Ciebie odpowiednie. Nawet jeśli zrezygnujesz, nie wszystkie firmy oferujące internetowe reklamy behawioralne są objęte mechanizmem rezygnacji podanym powyżej, więc nadal możesz otrzymywać pliki cookie i reklamy dostosowane od firm niewymienionych na liście.

· Wybierz, czy śledzić, czy nie. Niektóre przeglądarki internetowe mogą być skonfigurowane do wysyłania sygnałów „Czy wyrazić zgodę na śledzenie” do odwiedzanych usług online. Masz prawo wybrać, czy chcesz śledzić, czy nie.

· Wybór, czy udostępnić swoje informacje, czy nie. Zastrzegasz sobie prawo do decydowania, czy udostępnić informacje. Możemy nie być w stanie świadczyć Ci Usługi lub może to mieć wpływ na jakość Usługi, jeśli (1) nie podasz danych osobowych na żądanie (2) wycofasz zgodę


Bezpieczeństwo Twoich informacji

Firma PYTES zobowiązuje się do ochrony Twoich informacji. Wdrożyliśmy technologie i zasady mające na celu ochronę Twojej prywatności przed nieautoryzowanym dostępem i niewłaściwym użyciem. W szczególności możemy stosować szyfrowanie w przypadku niektórych usług, stosujemy procesy uwierzytelniania i weryfikacji w celu uzyskania dostępu do usług PYTES oraz regularnie testujemy, oceniamy i oceniamy skuteczność naszych środków bezpieczeństwa. Jednak ryzyko związane z bezpieczeństwem jest nieodłącznym elementem wszystkich technologii internetowych i informatycznych i nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.


Szczegółowe informacje dotyczące prywatności konsumentów z Kalifornii

Niniejsza informacja o ochronie prywatności dla mieszkańców Kalifornii uzupełnia informacje zawarte w naszej polityce prywatności powyżej i dotyczy wyłącznie wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób mieszkających w stanie Kalifornia. Przyjmujemy to powiadomienie, aby zachować zgodność z ustawą California Consumer Privacy Act z 2018 r. (CCPA), a wszelkie terminy zdefiniowane w CCPA mają takie samo znaczenie, gdy są używane w powiadomieniu.

Nie sprzedajemy Twoich danych osobowych, chyba że udzielisz nam wyraźnej zgody na przekazanie Twoich danych certyfikowanym instalatorom i dystrybutorom PYTES, przedstawicielom handlowym lub innym zatwierdzonym partnerom PYTES zaangażowanym w dystrybucję i sprzedaż produktów PYTES w celu skontaktowania się z Tobą w sprawie oferty dotyczącej nasze produkty i usługi.

Nie dyskryminujemy i nie będziemy dyskryminować użytkownika za korzystanie z któregokolwiek z jego praw wyjaśnionych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności, niezależnie od tego, czy ma do niego zastosowanie kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów, w tym:

· Odmowa dostępu do towarów i/lub usług;

· Naliczanie różnych cen lub stawek za towary lub usługi, w tym poprzez udzielanie rabatów lub innych korzyści lub nakładanie kar;

· Zapewnienie Ci innego poziomu towarów i/lub usług;

· Sugerowanie, że możesz otrzymać inną cenę lub stawkę za towary i/lub usługi lub inny poziom jakości towarów i/lub usług.

W miarę możliwości prosimy NIE PRZEKAZYWAĆ PYTESUSA ani żadnemu z jej przedstawicieli ani podmiotów stowarzyszonych „Wrażliwych danych osobowych”, w tym numeru ubezpieczenia społecznego, prawa jazdy, państwowego dowodu osobistego lub numeru paszportu; login do konta, numer konta finansowego, karty debetowej lub kredytowej w połączeniu z wymaganym kodem bezpieczeństwa lub kodem dostępu, hasłem lub poświadczeniami umożliwiającymi dostęp do konta; dokładna geolokalizacja użytkownika (z wyłączeniem lokalizacji systemu magazynowania energii PYTES), informacje ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przynależność związkową; treść Twojej prywatnej komunikacji nieskierowanej do sonnen, Inc.; informacje biometryczne; dane dotyczące Twojego zdrowia; dane dotyczące Twojej orientacji seksualnej; lub inne dane zebrane i przeanalizowane w celu identyfikacji takich informacji.

Nie przetwarzamy ani nie przechowujemy Wrażliwych Danych Osobowych poszczególnych klientów, z wyjątkiem rzadkich okoliczności, w których zostaniesz wyraźnie powiadomiony o potrzebie Wrażliwych Danych Osobowych.


Zmiany w niniejszej Informacji o ochronie prywatności

Niniejsza informacja o ochronie prywatności może być od czasu do czasu zmieniana. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. We wszystkich przypadkach dalsze korzystanie z Usługi po opublikowaniu lub dacie wejścia w życie, jak podano w powiadomieniu o jakiejkolwiek zmienionej Polityce prywatności, oznacza akceptację warunków zmodyfikowanej Polityki prywatności. Zaleca się regularne przeglądanie niniejszej Informacji o ochronie prywatności pod kątem ewentualnych zmian. Niniejsza informacja o ochronie prywatności została ostatnio zaktualizowana w listopadzie 2022 r.